Borg Vastgoed Realisatie
uw partner voor bouw en vastgoed

diensten

Huisvesting


Door Uw organisatie verandert, uw product verandert, de wereld om ons heen verandert en ook de mogelijkheden van de techniek staan niet stil.

Al die veranderingen stellen telkens nieuwe eisen aan uw huisvesting. Uw gebouwen laten zich niet in een handomdraai aanpassen aan een nieuwe situatie, hoe graag u dat ook zou willen. Hoe kunt u dan in de toekomst voorzien in goede huisvesting?Borg vastgoed realisatie maakt een Deskundige vertaling van uw primaire proces naar huisvesting. We verbinden kennis van uw proces met onze expertise over het bouwproces en leggen samen een gezonde basis voor uw succes.


Vastgoedadvies


uw Vastgoed is een kapitaalintensief productiemiddel. Welke gebouwen dragen bij aan uw doelstellingen en welke niet? Deze vraag bepaalt waar u gaat investeren en welke gebouwen u het beste kunt afstoten. 

 

Om goede beslissingen te kunnen nemen, hebt u behoefte aan overzicht en inzicht. Wij zetten onze ervaring in om met u een vastgoedstrategie te ontwikkelen die werkt. 


 

Bouwkostenmanagement


Een optimaal gebouw als resultaat van een voorspelbaar bouwproces. Dat is de missie van onze bouwkostenmanagers.

Wij geven onze opdrachtgevers vanaf het allereerste ontwerp een betrouwbaar inzicht in de verwachte bouwkosten. We stellen onszelf voortdurend de vraag: kan het beter en dragen we ook daadwerkelijk voorstellen ter verbetering aan. Ook dragen we positief bij aan het risicomanagement.

Ons bouwkostenmanagement heeft 3 pijlers; 

  • inzicht geven
  • optimaliseren 
  • risico's beheersen


We werken dagelijks aan ambitieuze projecten en dragen bij aan de haalbaarheid, onderzoeken de kansen van duurzaamheid en denken in Life Cycle kosten. 

Realisatie management


Een bouwproject kan een risicovolle onderneming zijn. De belangen zijn groot; het gaat om veel geld en vaak is de tijdsdruk groot.
Tijdens de uitvoering neemt de spanning verder toe. Er is weliswaar een contract met een aannemer gesloten, maar tijdens de uitvoering moet er nog veel getekend, bedacht en besloten worden. 

In de uitvoeringsfase gaat alles scherp en snel. Wij brengen rust en overzicht. In deze fase van het bouwproces hebben opdrachtgevers behoefte aan een bouwmanager die het klappen van de zweep kent en personen die deskundig kunnen beoordelen of de beloofde kwaliteit ook daadwerkelijk wordt geleverd. 


E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn